Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
PDF Afdrukken
Inhoudsopgave
Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
Gegevens stichting CJBW
Bestuur stichting CJBW
Doelstellingen stichting CJBW
Beleidsplan stichting CJBW
Activiteitenverslag stichting CJBW
Financieel overzicht stichting CJBW
Alle pagina's

ChristelijkJeugdBijbelWerk_2016 Over stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’


Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’ is een erkende stichting die tot doel heeft Christelijk werk onder en door jonge Christenen te faciliteren. Ze is statutair gevestigd te Rijssen (Overijssel). Per 20 december 2016 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, en heeft dus de ANBI-status (zoals blijkt uit de beschikking d.d. 26 april 2017). Zoek op de website Belastingdienst met zoekopdracht: stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk. Derhalve zijn giften conform haar doelstelling aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Dit werk is na een voorbereidende fase in 2009 gestart, maar in 2016 ondergebracht in een eigen stichting die voor dit doel is opgericht. De stichting is per 20 december 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67521207. RSIN: 857047292.